درباره ما

درباره شرکت کروموژن

ایجاد حرکت متفاوت محصول داشتن باوری متفاوت است.

اعتقادمان بر این است که در نظام هستی انسان به عنوان اشرف مخلوقات،به  خواست خداوند محور حرکت و تولید در روی زمین است و همه منابع و عناصر دیگر جهان می توانند تحت سیطره و تسلط و بهره برداری انسان قرار گیرند.

انسان های توانا و کارآفرین،سازمان های توانمند و موثر ایجاد می کنند.

هنگامی که در سال 1395 احساس نیاز و قصد ایجاد سازمانی توانمند،متفاوت و موثر در عرصه پزشکی،آزمایشگاهی و دامپزشکی را نمودیم،اعتقاد داشتیم با دانش،تجربه ، انگیزه ،تلاش و مهارت در این عرصه توانایی ایجاد چنین سازمانی را داریم.

این گونه بود که شرکت کروموژن (چاوش ژن) را تاسیس نمودیم.

امانت داری ، کیفیت، سرعت و دقت در انجام کار را که به عنوان اصل استراتژیک،لازمه جلب اعتماد و رضایت مشتریان خود می دانیم، سرلوحه کارمان قرار داده ایم. 

بی تردید اعتقاد داریم لازمه موفقیت در راه نیل به اهداف ،بهره مندی از همکاری کارکنان مجهز به دانش و مهارت و معتقد به اهداف و آرمان های شرکت و همچنین مجموعه های همکار با همین ویژگی هاست لذا جذب همکارانی پرانرژی و توانمند و گروه ها و نیرو های همسو و جلب اعتماد و رضایت آنان از برنامه های اصلی ماست و دست چنین همراهانی را برای پیمودن راهی که انتخاب کرده ایم ، به گرمی می فشاریم. 

 

بستن
مقایسه