در حال بارگزاری شرکت کروموژن

درباره ما

درباره شرکت کروموژن

ایجاد حرکت متفاوت محصول داشتن باوری متفاوت است.

اعتقادمان بر این است که در نظام هستی انسان به عنوان اشرف مخلوقات،به  خواست خداوند محور حرکت و تولید در روی زمین است و همه منابع و عناصر دیگر جهان می توانند تحت سیطره و تسلط و بهره برداری انسان قرار گیرند.

انسان های توانا و کارآفرین،سازمان های توانمند و موثر ایجاد می کنند.

هنگامی که در سال 1395 احساس نیاز و قصد ایجاد سازمانی توانمند،متفاوت و موثر در عرصه پزشکی،آزمایشگاهی و دامپزشکی را نمودیم،اعتقاد داشتیم با دانش،تجربه ، انگیزه ،تلاش و مهارت در این عرصه توانایی ایجاد چنین سازمانی را داریم.

این گونه بود که شرکت کروموژن (چاوش ژن) را تاسیس نمودیم.

امانت داری ، کیفیت، سرعت و دقت در انجام کار را که به عنوان اصل استراتژیک،لازمه جلب اعتماد و رضایت مشتریان خود می دانیم، سرلوحه کارمان قرار داده ایم. 

بی تردید اعتقاد داریم لازمه موفقیت در راه نیل به اهداف ،بهره مندی از همکاری کارکنان مجهز به دانش و مهارت و معتقد به اهداف و آرمان های شرکت و همچنین مجموعه های همکار با همین ویژگی هاست لذا جذب همکارانی پرانرژی و توانمند و گروه ها و نیرو های همسو و جلب اعتماد و رضایت آنان از برنامه های اصلی ماست و دست چنین همراهانی را برای پیمودن راهی که انتخاب کرده ایم ، به گرمی می فشاریم. 

 

بستن
مقایسه