کانامیلک

شیر خشک گوساله

دانش و تجربه دامپزشکان و دامپروران و دامداران و توصیه همه شرکت های تولید کننده شیر خشک گوساله ، آغاز به مصرف این شیرها بلافاصـله پـس از قـطـع آغوز می باشد . برخی افراد اعتقاد دارند با توجه به ارزش غذایی و ایمنی زایی شیر مادر در تغذیه گوساله ، بهتر است پس از قطع آغوز ، چند روز از شـیـر گاو در تـغـذیـه گوساله استفاده شده و پس از آن مصرف شیر خشک گوساله آغاز گردد .بهتر است با توجه به ارزش غذایی و ایمنی زایی شیر مادر از یک سو، و تفاوت قیمـت آن با شیر خشک گوساله از سوی دیگر ، در شرایط فعلی بهتر است جهت دستیابی به بالاترین بازدهی ، در تغـذیه تـمـام گوساله های یـرخـوار از زمـان قـطـع آغـوز تا ۱۴ روزگی از مخلوط جایگزین شیر گوساله و شیر گاو به نسبت ۳ به ۱ تا ۱ به ۱  استفاده گردد . این مخلوط ضمن فرآهم آوردن شرایـط بـهـره جـسـتن از هر دو مـاده در تمام سنین ، از تغییر مزه و بوی شیر و مشکلات ناشی از آن جلوگیری می کند . پس از روز ۱۴ تا زمان از شـیـر گیـری پـودر شـیـر خشک گوساله به طور کامـل قابل مصرف می باشد

روش آماده سازی :

همانطور که در راهنمای مصرف انواع پودرهای جایگزین شیر آمده است ، نسبت مخلوط سازی استاندارد افزودن یک کیلوگرم پودر در ۹-۸ لیتر آب گرم شده می باشد . بهترین دمای آب برای آماده سازی ۶۰-۴۵ درجه سانتی گراد می باشد . بهتر است ابتدا مقداری پودر جایگزین شیر گوساله را در یک سطل تمیــز با یک تا دو بـرابـر حجم آب مخلوط کرده و کاملاً بهم بزنیم تا محلول کاملاً یکنواخت و غلیظ حاصل شود . سپس با افزودن آب تا میزان ذکر شده بالا ، شیر آماده مصرف تهیه گردد . فاصله زمانی آماده سازی تا مصرف ، و درجه حرارت محیط دو عامل مهم کارآیی مطلوب این پودرها می باشند به طوری که دمـای شیـر در هـنـگام خوردن گوسـاله از حدود ۴۰- ۳۷ درجه سانتی گراد نباید کمتر باشد .

برای بازدهی بهتر ، لازم است دمای آب در زمان مخلوط کردن در فصل تابستان حداقل ۴۵ درجه سانتی گراد و در فـصـول دیـگـر حدـاقل ۶۰- ۵۵ درجـه سانـتـی گراد باشد.

نحوه مصرف :

بدون شک بهترین روش خوراندن شیر جایگزین به گوساله ها استفاده از دستگاههای اتوماتیک شیرخوران است . این دستگاهها جایگزین شیـر گوسـاله را با دمــا و فشار ثابت به تمام گوساله ها می رسانند . گوساله با میک زدن یکنواخت سر پستانک این دستگاهها ، مقدار شیر مورد نیاز را دریافـت می کنـد . با توجه به آنـکــه عمل مکیدن اثر بسیار خوبی بر روی افزایش اشتها – هضم – اتساع و رشد چهار معده و نهایتاً جذب و بازدهی شیر جایگزین دارد ، استفاده از این دستگاهــهــا ، در تمام گاوداری هایی که امکان اقتصادی و فنی نصب آنها را دارند توصیه می شود . انواع مدرن این دستگاهها مجهز به حسگـرهـای ویژه در سرپسـتانـک هر گوسـاله  (قابل اتصال به کامپیوتر ) جهت ثبت و نمایش میزان شیر خوردن هر گوساله در هر وعده غذایی ، هـر روز و دوره شـیـر خـواری می باشـد .در نـبود این دستـگـاهــهــا ، استفاده از بطری پستانک دار و یا سطل پستانک دار دردار پیشنهاد میشود . این ظرف امکان مکتیـدن را به گوسـالـه داده حـتـی الـمـقـدور از سرد شدن زود هنگام محلول شیر جلوگیری می کنند .قدیمی ترین روش مصرف شیر یا شیر جایگزین استفـاده از سـطــل است با توجه به تفـاوت مـکـانیسم عمل مـکیــدن و عمــل هـرت کشیدن ، سرد شدن سریع محلول آماده شده ، خوردن شیر از سطح بالایی ( در مقابل خوردن شیر یکنواخت با دسـتـگاه و خوردن شیر از سطح پایینـی با بـطـری یا سطل پستانکدار ) ، آمیخته شدن بزاق حیوان یا باقیمانده شیر موجود در سطل ، میزان اشتها ، خوردن و هضم و بازدهی جایگزین شیر کاهش می یابد .

باید توجه کرد که هرچه از دمای محلول شیر کاسته شود ، از میزان اشتها و تمایل گوساله برای خوردن جایگزین شیـر کم می شود . این گرسنگی در کنــار خــوردن شیر سرد موجب سوء هاضمه شدید ، کاهش جذب ، کاهش شدید حرکات روده ای در مراحل اولیه و سپس تغییرات شیمیایی و میکروبی روده مـی گردد و پــس از آن احتمال  بروز اسهال تغذیه ای و تغییر آن به اسهال میکروبی را تقویت می کند . حتی در صورت عدم وقوع مشکلات گوارشی ، حتمــاً مسائلی مـثـل بازدهـی کم ،کاهش سرزندگی و شادابی مقاومت کمتر در مقابل بیماری ها و نرسیدن به وزن ، شرایط تولید مطلوب ، با درجات مختلف حادث می شوند .

تغییر نوع جایگزین شیر گوساله :

بسیار پیش می آید که تهیه و خرید یک نوع شیر خشک گوساله مصرفی یک گاوداری ، بدلایل مختلف ممکن نمی گردد . در این موارد با توجه به تفـاوت مـزه و بوی انواع جایگزین شیر با همدیگر ، پیشنهاد میشود از برنامه بالا یعنی استفاده از مخلوط شیر خشک گوساله و شیر گاو به نسبت مطلـوب برای تـغـذیه گوسـاله هـای قبلی استفاده شود . برای گوساله های نوزاد نیز برنامه تغذیه پایه ای گاوداری ادامه می یابد . با توجه به تفاوت های جزیی آماده سازی و مصرف انواع شیر خشک گوساله با همدیگر ، کنترل دقیق و ضعیف سلامتی و اشتهای تمام گوساله ها در اولین هفته تغییر ، اکیداً توصیه می گردد . گرچه ریسک این تغییر در گوساله های بزرگتر ( ۴۵ تا ۹۰ روزه ) بسیار کمتر است ولی کنترل سلامتی و اشتهای آنها نیز مهم می باشد .

برخی از مزایای جایگزین شیر و استفاده از آن :

۱-    ترکیب ثابت و بدون تغییر از لحاظ میزان پروتئین و چربی

۲-    تامین نیاز گوساله به انواع ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز

۳-    کم کردن میزان کار کارگری در جایگاه گوساله ها و نیز در زمان انتقال شیر از شیر دوشی به گوساله دانی .

۴-    کاهش ریسک بیماری هایی که با شیر از مادر به گوساله منتقل می شوند .

۵-    امکان استفاده از انواع بهبود دهنده های رشد مثل پروبیوتیک ها در جایگزین شیر

۶-    افزایش نسبی اشتها و مصرف غذا در زمان های از شیر گیری و آغاز مصرف غذای خشک

۷-    امکان اندازه گیری و تعیین آسانتر میزان شیر خوردن هر گوساله

۸-    صرفه جویی اقتصادی به دلیل اختلاف قیمت با شیر گاو

برخی نکات درباره استفاده از جایگزین شیر گوساله  :

۱-  شست و شو و ضدعفونی دقیق دستگاه ، لوله ها ، بطری ها ، سطل ها ، سر پستانک ها و ظروف آماده سازی و مصرف جایگزین شیر بـصـورت مـرتـب و پس از هر بار شیر خوراندن اکیداً توصیه می گردد . یکی از روش های صحیح این کار ، شستشوی اولیه با آب ۶۰ درجه سانتی گراد ، سپس ضدعفونی و چربی زدایی آن با محلول ۲۵ / ۰ درصد ( یک به چهارصد ) شوینده قوی پرا کسیدی و سپس تخلیه و آب کشیدن با آب تمیز   ۴۵تا ۴۰ درجه سانتی گراد می باشد .

۲-  توصیه می شود در زمان تغییر نوع جایگزین شیر به میزان پروتئین ، چربی ، فیبر ، میزان ویتامین ها و نمک های معدنی بخصوص ویتامین های A , B , C   کولـین ، آهن ، روی ، مس ، سلنیوم و پروبیوتیک ها دقت شود . در صورت تغییر نوع شیر از محلول با پروتئین و چربی و فیبر کمتر محصول با پروتئین با چربی با فیبر بیـشـتـر ، کنترل اشتها و مصرف و همه عوامل سلامتی از اهمیت بیشتری برخوردار است .

شیر خشک کانامیلک

ترکیبات

شیر پس چرخ شده

پـودر آب پـنـیـر با پـروتئیـن بالا

چــربــی

مـواد مـعـدنـی و ویـتـامیـن هـا و افـزودنـی هـای خـوراک

حاوی پروبیوتیک،پری بیوتیـک یـونـوفـر و افــزودنـی های مـجـاز خـوراکـی

روش مصرف :

به نسبت 1 به 8 در فصـول گرم و 1 به 7 در فصـول سرد با آب 50 درجه به خوبی مخلوط گردد. دمای شیر آماده مصرف گوساله در حدود 40 تا 42 درجه سانتی گـراد باشد.

بستن
مقایسه